ប្រព័ន្ធស្ថិតិអត្រានុកូលដ្ឋាន

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង ឆ្លើយតបនឹងការចុះផ្សាយរបស់អង្គការ Human Right Watch នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ដែលមានចំណងជើងថា«Cambodia: Chea Sim Death Shows Failings of Khmer Rouge Court»

ព័ត៌មានថ្មីៗ

យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ(ដ៣)

ចំនួនអ្នកទស្សនា

ថ្ងៃនេះ 1

ម្សិលមិញ 4

សប្តាហ៍ 20

ខែ 170

សរុប 6331